pob Categori

Newyddion diwydiant

Rwyt ti yma : Hafan> Newyddion > Newyddion diwydiant

Sut i Gyflawni Golwg Dylunio Mewnol Diwydiannol

Amser: 2022-10-19 Trawiadau: 8

1

Mae'r arddull dylunio mewnol diwydiannol yn ddewis poblogaidd i'r rhai yn y maes creadigol. Mae'r arddull ddylunio hon yn dyddio'n ôl i amser pan oedd cynhyrchion yn cael eu gwneud â llaw a chyda gofal. Roedd y cynnyrch gorffenedig yn rhywbeth i'w edmygu a'i drysori. Adleisir y teimlad hwn yn y ffordd y mae dylunwyr mewnol diwydiannol yn ymdrin â'u gwaith.


P'un a ydych am ychwanegu ymyl mwy trefol i'ch cartref neu'n syml eisiau creu naws fwy diwydiannol yn eich swyddfa, mae yna ychydig o elfennau dylunio allweddol y bydd angen i chi eu hymgorffori. O waliau brics agored i nenfydau agored a manylion metel, dyma sut i gael golwg dylunio mewnol diwydiannol.


1. Waliau Brics Agored
Un o nodweddion mwyaf poblogaidd tu mewn arddull ddiwydiannol yw waliau brics agored. Gellir cyflawni hyn trwy gael gwared ar y drywall presennol i ddatgelu'r fricsen oddi tano neu drwy ychwanegu paneli brics ffug. Os ydych chi'n mynd am olwg fwy dilys, dewiswch y peth go iawn. Fel arall, gall paneli ffug ddarparu'r un esthetig gweledol. Y naill ffordd neu'r llall, mae waliau brics agored yn ffordd wych o ychwanegu gwead a chymeriad i unrhyw ofod.

2

2. Nenfydau Agored
Elfen boblogaidd arall mewn mannau diwydiannol yw nenfydau agored. Gellir cyflawni hyn trwy gael gwared ar nenfydau gollwng neu drwy adael trawstiau a gwaith dwythell yn agored. Mae hyn yn creu naws fwy agored ac awyrog yn y gofod a hefyd yn helpu i bwysleisio uchder yr ystafell. Mae nenfydau agored hefyd yn wych ar gyfer cuddio gwifrau a phlymio hyll a fyddai fel arall yn weladwy.

3 

3. Manylion Metel
Ffordd arall o ychwanegu naws ddiwydiannol i unrhyw ofod yw trwy ymgorffori manylion metel. Gellir gwneud hyn trwy ddefnyddio gosodiadau golau metel, gosodiadau plymio, dodrefn, a hyd yn oed celf wal. Mae dur di-staen yn ddewis poblogaidd ar gyfer yr arddull hon gan fod ganddo olwg a theimlad modern. Fodd bynnag, gellir defnyddio metelau eraill fel copr a phres hefyd i greu esthetig diwydiannol. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n mynd dros ben llestri gyda metelau oherwydd gall gormod edrych yn anniben ac yn brysur.

4

4. Lloriau Concrit
Mae lloriau concrit yn elfen gyffredin arall mewn mannau diwydiannol diolch i'w natur wydn a hawdd ei chynnal. Maent hefyd ar gael yn eang sy'n eu gwneud yn opsiwn mwy cyfeillgar i'r gyllideb na dewisiadau lloriau eraill fel pren caled neu deils. Er mwyn rhoi golwg fwy gorffenedig i loriau concrit, gellir eu staenio neu eu paentio mewn amrywiaeth o liwiau. Mae hon hefyd yn ffordd wych o ychwanegu rhywfaint o bersonoliaeth i'r gofod heb fynd dros ben llestri gydag addurno.

5

5. Dodrefn Syml
O ran dodrefnu gofod diwydiannol, mae llai yn bendant yn fwy. Glynwch â dodrefn syml sydd â llinellau glân ac osgoi unrhyw beth sy'n rhy ffyslyd neu addurnol. Bydd hyn yn helpu i gadw'r gofod yn teimlo'n agored ac yn awyrog tra'n dal i ddarparu holl swyddogaethau angenrheidiol ystafell wedi'i dylunio'n dda. Dewiswch ddarnau dodrefn o ddeunyddiau naturiol fel pren neu ledr gan y byddant yn ategu'r deunyddiau crai eraill a ddefnyddir yn y gofod fel concrit a metel. A pheidiwch ag anghofio am storio! Bydd ychwanegu opsiynau storio fel silffoedd neu gabinetau yn helpu i gadw'r gofod yn drefnus ac yn glir.

6